Enerity™ Sähköverkko

83% sähköverkkoasiakkaistamme suosittelee meitä. Liity sinäkin tyytyväisiin asiakkaisiimme ja heitä turhat Excelit pois!

Enerity™ Sähköverkko on helposti käyttöönotettava, vakioitu, kustannustehokas ratkaisu, joka vastaa moniin verkkoyhtiöiden toiminnassaan kohtaamiin haasteisiin. Ratkaisulla yhtiö hallitsee nykyisten ja uusien tariffien ja tariffirakenteiden suunnittelun sekä analysoinnin todellisiin ja ennakoituihin kustannuksiin perustuen. Enerity™ Sähköverkko sisältää myös ajantasaiseen tietoon pohjautuvan liiketoiminnan seurannan ja ennakoinnin sekä sallitun tuoton laskennan.

Tuotekehityksessä on otettu huomioon tehotuotteiden hinnoittelu sekä ohjelmiston yhteensopivuus tulevaisuuden Datahubin kanssa. Ratkaisu hyödyntää ajantasaisia siirtosopimus- ja mittaustietoja, jotka päivittyvät automaattisesti asiakkaan tietojärjestelmistä käyttöönoton yhteydessä muodostettavia yhteyksiä pitkin.

Enerity™ Sähköverkko -ratkaisu

 • tukee uusia tehotuotteita ja helpottaa siirtymävaihetta
 • vähentää hinnoitteluun, suunnitteluun, seurantaan ja ennustamiseen tarvittavaa työaikaa ja – määrää
 • parantaa tiedon luotettavuutta ja ajantasaisuutta sekä helpottaa tiedonsaantia, koska palvelu on liitetty asiakkaan omiin asiakas- ja mittaustietojärjestelmiin
 • vähentää Excelien pyörittämistä
 • minimoi mahdolliset laskentavirheet
 • mahdollistaa tehokkaan siirtotuotteiden yksityiskohtaisen hallinnan tarkemmilla ja ajantasaisemmilla lähtötiedoilla
 • helpottaa sallitun tuoton optimoimista
 • auttaa seuraamaan ajantasaisesti suunniteltua liiketoimintaa ja sen toteutumista
 • auttaa tarkastelemaan eri skenaarioita ja uusia siirtotuotteita tuotekohtaisella tasolla
 • näyttää hinnoittelun vaikutuksen liiketoimintaan sekä nykyisille että tuleville ajanjaksoille
 • mahdollistaa tarkat, ajantasaiset raportit

Enerity™ Sähköverkko -ratkaisun kehitykseen ovat osallistuneet Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Järvi-Suomen Energia, PKS Sähkönsiirto Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy sekä Keravan Energia Oy.