Asiakkaitamme

Olemme toteuttaneet satoja asiakaskohtaisia ohjelmistoprojekteja ja tuotteiden käyttöönottoja. Tuotamme asiakkaalle aidosti hyödyllisiä ja korkealaatuisia palveluita. Lue, miten asiakkaamme ovat hyötyneet yhteistyöstä.

Lappeenrannan Energia

Sähkön tarjouspyynnöstä sopimukseksi tehokkaasti ja automatiikkaa hyödyntäen

”Enerity Sähkönmyynti on erinomainen tarjousprosessin ja myynnin seurantatyökalu, joka raportoi kokonaismyynnin kuukausittain. Tallennetut tarjouspyynnöt ja sopimukset ovat koko myyntihenkilökunnan käytettävissä, joten poissaolotkaan eivät vaikuta asiakaspalveluun. Ohjelmisto tekee puolestamme monta asiaa: käsittelee tarjoukset, tarkistaa hintojen nousut ja laskut ja hälyttää jopa kiinnitysajan lukkoon lyömisessä. Rutiinitöistä säästyvän ajan voimme käyttää asiakkaan konsultointiin. Enerity Sähkönmyynti on ratkaisu, jonka sähkön myyjät todella tarvitsevat”, sanoo energiakaupan johtaja Marko Pollari Lappeenrannan Energia Oy:stä.

Lappeenrannan Energia hyödyntää Enerity Asiointipalveluja kaikkien toimialojensa asiakasviestinnässä

Lappeenrannan Energia hyödyntää Enerity Asiointipalveluja asiakasviestinnässään kaikilla toimialoillaan eli niin kaukolämmön, maakaasun, veden kuin sähkönkin asiakasviestintätarpeissa.

Ensin Lappeenrannan Energialla oli Enerity Asiointipalvelut usean vuoden ajan käytössä vesihuollossa, minkä jälkeen tuote laajennettiin myös kaukolämmön ja maakaasun viestintään. ”Tietokouran toimittama Enerity Asiointipalvelut on toiminut erinomaisesti, ja kokemuksemme vesihuollon häiriötiedottamisessa ovat olleet niin myönteisiä, että päätimme laajentaa palvelua myös kaukolämmön ja maakaasun asiakasviestintään”, totesi tiedottaja Kirsi Kesseli Lappeenrannan Energialta. Nyt Lappeenrannan Energia on laajentanut palvelun käytön myös sähkötoimialalle.

Fortum Power and Heat Oy

Fortum Power and Heat Oy palvelee aktiivisesti asiakkaitaan Tietokouran Enerity Asiointipalveluiden raportointiratkaisulla

Tietokoura on toteuttanut Fortum Power and Heatille uuden, innovatiivisen palvelun, jossa perinteistä netti- tai paperiraportointia on jalostettu huomattavasti asiakasystävällisemmäksi. Fortum voitti kyseisellä Tietokouran asiakasraportointiratkaisulla Energiateollisuuden Vuoden asiakasteko –palkinnon syksyn 2014 Kaukolämpöpäivillä.

Uuden sukupolven asiakasraportoinnin juuret juontavat vuoteen 2013, jolloin Tietokoura oli omatoimisesti ideoinut uuden sukupolven raportointiratkaisuja. Ajatus lanseerattiin suuremman yleisön tietoisuuteen Energiateollisuuden tapahtumassa. Tapahtuman jälkeen Fortumin tuotepäällikkö Jaakko Luhtala kertoi, että he olivat miettineet samoja perinteisten raportointiratkaisujen ongelmia sekä samankaltaisia ratkaisuja.

Aktiivisella raportoinnilla siirrytään asiakaspalvelussa uudelle tasolle: Asiakkaan ei tarvitse muistella tunnuksiaan eikä kirjautua erilaisiin palveluihin, koska raportit tuotetaan automaattisesti asiakkaan toivomaan kanavaan, esim. sähköpostiin, tekstiviestiin tai sosiaaliseen mediaan. Raportti tuotetaan ja lähetetään määrävälein tai asiakkaan asettaman hälytysrajan rikkouduttua. Automaattisesti lähetettävässä raportissa on kooste kiinnostavista ja oleellisimmista asioista, jolloin asiakas näkee yhdellä silmäyksellä, onko kaikki kunnossa vai ei. Lisätietoja saadakseen asiakas voi koosteessa olevasta linkistä porautua tarkastelemaan tietojaan yksityiskohtaisemmin energiayhtiön online- tai raportointipalveluun.

Aktiivisen raportoinnin käyttöönottoprojekti sujui Fortumin mukaan hyvin, ja palautetta on saatu jo loppuasiakkailtakin. ”Projekti meni mielestäni kaikin puolin loistavasti ja mikä parasta, olemme saaneet jo muutamia asiakaskommentteja, ja he ovat olleet erittäin tyytyväisiä, jopa innoissaan uudesta raportista”, toteaa asiakkuuspäällikkö Anne Salonen Fortum Power and Heatistä.

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:lle Enerity Sähkönmyynti käyttöön

Vantaan Energia Oy käyttää Tietokouran Enerity Sähkönmyynnin tuotteita sähkön tarjouslaskentaan, salkunhallintaan ja myynnin suojauksiin. ”Valitsimme Enerity Sähkönmyynnin, koska kyseisen ratkaisun avulla pääsemme entistä paremmin kiinni asiakaskohtaiseen kannattavuuteen ja tätä kautta pystymme nopeimmin kehittämään sähkönmyynnin kannattavuutta. Samalla pystymme tehostamaan omaa toimintamme mm. integraatioita hyödyntämällä. Valinnassamme arvostimme myös sitä, että kyseessä on valmiit tuotteet, joilla on hyvät referenssit ja joita saatiin joustavasti sopeutettua yhtiökohtaisiin tarpeisiimme”, perustelee Vantaan Energia Oy:n myyntiryhmän päällikkö Ari Lehtinen.

”Yhteistyö Tietokouran kanssa on ollut erittäin sujuvaa. Tietokouran syvällisestä energia-alan asiantuntemuksesta on ollut erittäin paljon hyötyä projektissa ja lopputuloksessa”, kiittelee Ari.

”Sähkökauppa on liiketoimintaa, jossa hyvän tuloksen tekeminen on haastavaa mutta riskien toteutuessa isojen tappioiden tekeminen on helppoa. Me Vantaan Energialla haluamme huolehtia sähkökaupan riskienhallinnasta ja asiakaskannattavuudesta mahdollisimman hyvin – Tietokouran tuotteet auttavat meitä tässä työssä merkittävästi. Enerity Sähkönmyynnin avulla pystymme huolehtimaan eri tyyppisten sopimusten hinnoittelusta, hallinnoinnista ja kannattavuuden seurannasta. Lisäksi voimme tarjota asiakkaillemme hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja aiempaa monipuolisempia sähkötuotteita – asiakaslähtöisesti”, jatkaa Ari.

Suur-Savon Sähkö

Suur-Savon Sähkö yhteistyössä Tietokouran kanssa

Suur-Savon Sähkö hyödyntää Enerity Sähkönmyyntiä tehostamaan tarjouslaskentaa, asiakassalkkujen ylläpitoa sekä hankinnan suojauksia. Toimitus sisältää rajapinnat, joilla välitetään tietoja eri järjestelmien välillä. Rajapintojen avulla tietoa on entistä paremmin saatavilla, ja virheiden mahdollisuus vähenee.

”Uudenlaiset sähkösopimukset ja lisääntyvät tuntienergiatiedot asettavat uusia vaatimuksia tietojärjestelmille. Asiakassalkkujen ja -hintojen hallintaan tarvitaan työkalut, jotka mahdollistavat tietojen hyödyntämisen muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Haluamme toimia oikea-aikaisesti ja tarjota asiakkaillemme sähköpörssin edut. Kartoitimme mahdollisuutta kehittää aiempaa järjestelmäämme sekä tutkimme markkinoilla olevia tuotteita ja totesimme, että Enerity Sähkönmyynti vastaa parhaiten tarpeisiimme nyt ja tulevaisuudessa”, toteaa sähkön hankintapäällikkö Antti Tammi Suur-Savon Sähköltä.

Tietokouran projekti- ja erityisesti energia-alan osaaminen mahdollistivat tuotteen käyttöönoton nopeasti. Tietokouran valmiiseen tuotteeseen tehtiin myös sovitustyötä liittämällä siihen meille tärkeitä toiminnallisuuksia”, jatkaa Antti. Käyttöönotto toteutettiin muutamassa kuukaudessa kesken kesälomakautta 2013.

Kymenlaakson Sähkö Oy

Enerity Kymenlaakson Sähkö Oy:n sähkönmyynnin avuksi

”Tarjoamme asiakkaidemme tarpeisiin erilaisia sähkösopimusvaihtoehtoja, joilla asiakkaat voivat hallita sähkönhankintakustannuksiaan. Suurasiakkaille tarjottavat markkinahintavaihteluiden hyödyntämiseen perustuvat sopimusvaihtoehdot edellyttävät myös taustajärjestelmiltämme entistä monipuolisempia ominaisuuksia. Tähän tarpeeseen Enerity Sähkönmyynnin ratkaisu tarjosi meille parhaan vaihtoehdon. Halusimme valmiin tuotteen ja valitsimme Enerityn, koska se sisältää asiakkaittemme tarpeita entistä paremmin palvelevia tarjouslaskennan ja sähkösalkunhallinnan toiminnallisuuksia. Lisäksi Enerity-tuotteen laajat integraatiomahdollisuudet vähentävät käsin tehtäviä työvaiheita, ja saamme aiempaa paremmin tietoa sähkönmyynnin keskeisimmistä riskitekijöistä”, kertoo Kymenlaakson Sähkö Oy:n myyntipäällikkö Kari Halonen.

Kymenlaakson Sähkö tuo valoa ihmisten elämään ja voimaa yritysten toimintaan. Asiakkaita on yli 100 000 liikevaihdon ollessa 119,4 miljoonaa (2013). Asiakkaita palvelee 180 henkilöä. Lisätietoja www.ksoy.fi.

Kuopion Energia

Tietokouran Enerity-tuote Kuopion Energian sähkönmyynnin ja riskienhallinnan työkaluksi

”Sähkönmyynnin kokonaisuus ja riskienhallinta saadaan Tietokouran ratkaisun avulla ajantasaiseksi, ja samalla käsin tehtävät tietojen siirrot vähentyvät. Olemme seuranneet Tietokouran Enerity-tuotteen kehittymistä ja uskomme, että Tietokouran tuotepohjainen ratkaisu sopii meille nykyistä ratkaisuamme paremmin. Lisätarpeidemme perusteella tuoteratkaisuun tehtävät sovitukset auttavat tehostamaan toimintaamme edelleen. Uskomme, että aiempaa tehokkaampien työkalujen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kilpailukykyisempiä ja luotettavampia energiapalveluja”, kertoo Kuopion Energian myyntijohtaja Ari Sormunen.

Kuopion Energia on monipuolinen ja nykyaikainen energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja luotettavia energiapalveluja sekä kantaa vastuunsa ympäristöstä ja henkilöstöstään. Kuopion Energia tuottaa sähköä ja kaukolämpöä yhteistuotannolla Haapaniemen voimalaitoksilla ja biokaasulla Pitkälahdessa. Yhtiö käyttää pääosin pohjoissavolaisia polttoaineita, mikä tuottaa työpaikkoja ja hyvinvointia koko maakuntaan. Kuopion Energian tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy huolehtii sähkönsiirrosta.  Sähkön myynti on 700 ja kaukolämmön myynti 900 GWh vuodessa. Kuopion Energialla on noin 50 000 sähkö- ja noin 6 000 kaukolämpöasiakasta ja henkilökuntaa noin 160. Kuopion Energia -konserni on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistuksessa.

Pori Energia

Enerity Sähkönmyynti vastaa sähkönmyynnin muuttuneisiin tarpeisiin Pori Energialla

”Etsimme järjestelmää, jolla pystyisimme hallitsemaan nykyiset ja uudet dynaamiset sopimukset ja niihin liittyvät hinnankiinnitykset turvallisesti. Samalla haimme myös tarjous- ja sopimuskäytäntöihimme yhdenmukaistamista ja tehokkuutta. Myös kokonaisuuden hallintaa tuli tehostaa, jotta riskienhallintaa varten tarvittava tieto on paremmin myyjien käytössä”, Marko Rinta-Korhonen kertoo.

”Käytyämme markkinoilla olevat tuotteet läpi totesimme Tietokouran tuotteen olevan lähimpänä vaatimuksiamme. Valmiin tuotteen salkkujen hallintaosuuteen tehdyt muutokset ja siihen liittyvät työt sujuivat hyvässä yhteistyössä Tietokouran henkilökunnan kanssa. Olemme todella tyytyväisiä tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin. Pystymme tällä hetkellä vastaamaan tarjouspyyntöihin huomattavasti aiempaa tehokkaammin, ja dynaamisiin sopimuksiin tehtävien kiinnitysten ylläpito on helppoa ja turvallista. Sähkömarkkinat tulevat jatkossakin muuttumaan voimakkaasti, ja kilpailu kiristymään entisestään. Uskon, että yhteistyössä Tietokouran kanssa Enerity Sähkönmyynti tulee vastaamaan myös näihin tarpeisiin”, Marko Rinta-Korhonen toteaa.

Vaasan Sähköverkko Oy

Vaasan Sähköverkko Oy valitsi Enerity Asiointipalvelut kohdennettuun asiakasviestintäänsä

Vaasan Sähköverkko Oy valitsi Tietokouran Enerity Asiointipalvelut kohdennettuun asiakasviestintäänsä. Vaasan Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Juha Rintamäki perustelee Tietokouran tuotteen käyttöönottamista seuraavin kriteerein: ”Halusimme löytää ratkaisun, joka perustuu nimenomaan palveluun, koska emme halunneet hankkia ratkaisua varten erillisiä laitteita tai ohjelmia. Keskeistä oli myös se, että käyttöönotto on mahdollisimman vaivatonta ja toimittaja ymmärtää energiayhtiön prosesseja ja toimintaa.”

Vaasan Sähköverkko Oy:n järjestelmäpäällikkö Stefan Ingman on tyytyväinen Enerity Asiointipalveluiden käyttöönottoon. Suunnitelman mukainen käyttöönotto sujui sovitussa ajassa ilman suurempia yllätyksiä. Käyttöönoton yhteydessä eteen tulleet tarkennukset ja pienet muutokset pystyttiin hoitamaan joustavasti ilman, että ne olisivat vaikuttaneet kokonaisaikatauluun tai arvioituihin työmääriin. ”Oli mukavaa viedä läpi IT-projekti, jossa toimittaja ymmärsi Asiakkaan tarpeet ja toiveet”, Stefan Ingman täydentää.

Nokian Vesi Oy

Nokian Vesi Oy hyödyntää asiakastiedotuksessaan Enerity Asiointipalveluja

Nokian kaupungin vesihuoltolaitos tiedottaa asiakkaitaan aktiivisesti vedenjakeluun liittyvissä asioissa. Esimerkiksi vesijohtovuodot ja verkoston saneeraukset ovat tilanteita, joissa kuluttajat tavoitetaan tekstiviesteillä nopeasti ja edullisesti. ”Haluamme kehittää tiedotustamme niin, että palvelisimme kuluttajia mahdollisimman hyvin. Tietokouran tuote on sopinut hyvin tarpeisiimme”, kertoo Tapio Ketola Nokian kaupungin vesihuoltolaitokselta.

Energiateollisuus ry

Tietokoura toteuttanut Energiateollisuus ry:lle lämmityskustannusvertailulaskurin

Tietokoura on toteuttanut Energiateollisuus ry:lle eri lämmitysmuotoja vertailevan web-pohjaisen VerLa-ohjelmiston. VerLa-ohjelmistolla käyttäjä voi vertailla olemassa olevan rakennuksen lämmityksen elinkaarikustannuksia eri lämmitysmuodoilla. Ohjelmisto ottaa huomioon laitteiden hankinnasta ja ylläpidosta sekä energian hinnasta koostuvat kokonaiskustannukset. Työkalua voivat käyttää Energiateollisuus ry:n kaukolämpötoimialan jäsenet ja heidän asiakaspalveluhenkilöstönsä yhdessä asiakkaidensa kanssa.

”Valitsimme Tietokouran toteuttamaan VerLa-projektin, koska Tietokouralla on vahva toimialaosaaminen energia-alalta sekä vahvat näytöt web-pohjaisissa projektitoimituksissa. Ohjelmistoprojekti vietiin läpi suunnitellusti, erityisesti toimittajan toimialaosaamisesta oli hyötyä projektin läpiviennissä. VerLa-työkalun toiminnallisuutta innovoitiin edelleen vielä projektin aikanakin ja pääsimme yhdessä hyvään lopputulokseen”, kertoo Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry:stä.