VR Groupille on toimitettu Enerity™ sähkönhankinnan riskienhallintaan

6.04.2017 | Sähkönmyynti

VR:n logo

Tietokoura on toimittanut Enerity Sähkösalkku -ratkaisun VR Groupille. VR hyödyntää Enerityä sähkönhankintaan liittyvässä riskienhallinnassa.

Sähkönhankinnan riskienhallintaa ohjaa rahoituspolitiikka. Enerityllä VR:n riskienhallinnasta vastaava henkilö voi budjetoida, ennustaa ja valvoa sähkönhankintaan liittyviä riskejä.

”Enerity on meille ennen kaikkea suojaustoimintaa tukeva väline. Ennen Enerityä käytössämme oli erillisiä ohjelmistoja ja palveluja. Riskimittareita sekä ennusteita varten tietoja koostettiin useista eri lähteistä. Riskitilanteemme tietäminen vaatikin meiltä paljon käsityötä. Nyt Enerityn myötä saamme riskiluvut automaattisesti ja aiempaa laajemmin käyttöömme, esimerkiksi toteutunut sähkönkäyttömme tulee järjestelmään automaattisesti. Enerity tuottaa myös graafiset kuvaajat, jolloin voimme vaivattomasti seurata, kehittää ja raportoida riskienhallinnan yleistilannetta organisaatioissamme. Uskomme myös, että voimme tehdä Enerityn avulla entistä parempaa tulosta. Enerity on merkittävä parannus sähkönhankinnan riskienhallintaan”, toteaa Treasury Analyst Mika Ylikoski VR Groupista.

”Enerity tuoteperheen avulla asiakkaamme saa tietoa sähkönhankinnan riskeistä. VR on suuri sähkönkäyttäjä Suomessa hyödyntäen sähköenergiaa vuodessa yli 700 GWh. Enerityssä on taloudellisten riskien minimoimiseksi kattavat ominaisuudet, ja tietoja voidaan tarkastella liiketoimintayksiköiden näkökulmasta. Tulemme kehittämään Enerityä edelleen”, toteaa Tietokoura Oy:n myyntipäällikkö Markus Helvasto.

VR Group on Suomen valtion omistama osakeyhtiö. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1186,7 miljoonaa euroa. VR Group koostuu kolmesta liiketoiminnosta: VR tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kauko- ja lähiliikenteessä sekä junilla että linja-autoilla, VR Transpoint harjoittaa logistiikkaliiketoimintaa rautatie- ja maantielogistiikassa ja infraan keskittynyt VR Track tarjoaa asiakkailleen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä toimittaa rautatiemateriaaleja. VR Groupin liiketoimintojen markkina-alueet ovat Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.